O nás

„Nesprávny výber zamestnanca Vás stojí čas aj peniaze.“

Spoločnosť HR Development Group sa špecializuje na poskytovanie nadštandardných personálno-poradenských služieb v oblasti ľudských zdrojov. Poskytuje v krátkom čase spoľahlivé a kvalitné služby, výberom „správnych ľudí na správne miesta“. Obsadzuje množstvo pracovných pozícií, od tých najnižších až po riaditeľov top manažmentu.

Nájsť vhodných kandidátov je časovo i finančne náročný proces. Cieľom našich služieb je odbremeniť našich klientov od hľadania a umiestňovania zamestnancov na rôzne pozície. Tým ušetriť našim klientom čas i financie vynaložené na administratívu súvisiacu s komunikáciou a výberom kandidátov. A hlavne nájsť tých najkvalitnejších zamestnancov, ktorí ich spoločnosti prinesú vysokú pridanú hodnotu.

Naším know-how vieme vyselektovať tých najvhodnejších ľudí na základe daností a predispozícii, ktoré sú u každého človeka pevne dané a nemenné! Človek môže meniť iba svoje postoje, zručnosti alebo vystupovanie, ale nie osobnostnú podstatu.

Kvalitnou personálnou analýzou sa určia osobnostné danosti už existujúcich zamestnancov, alebo kandidátov na rôzne posty a ich predpoklady úspešne zastávať danú funkciu a povinnosti s ňou spojené. Kvalitný a presný výber zamestnancov je zásadným faktorom úspechu a prínosom pre biznis.

Investovať do ľudského potenciálu je investíciou s vysokou návratnosťou a spôsob, ako pre svoju spoločnosť získať a udržať schopných a talentovaných ľudí. Vybrať tých najvhodnejších zamestnancov je jednoznačne rozhodujúcim faktorom úspechu pre Vašu firmu.