REFERENCIE

Dlhšiu dobu sme hľadali zamestnancov v stavebníctve, ktorí by nám vyhovovali. Po našej dohode a zadaní požiadaviek na obsadenie pozície Strojník sme v krátkom čase dostali prvé výsledky, s ktorými sme boli veľmi spokojní. Po prvom úspešnom výbere zamestnanca sme sa presvedčili, že Vaše služby sú skutočne kvalitné a spolupráca veľmi korektná. Následné sme využili Vaše služby aj pri výbere zamestnancov na pozíciu Montéra a Stavbyvedúceho, kde sa znovu potvrdil Váš kvalitný výber. Ako spokojný zákazník Vám chcem touto cestou poďakovať za Vaše služby na vysokej úrovni a korektnú komunikáciu.

Ing. Robert SiposPfeiffer SK s.r.o.

Ako jeden zo spokojných zákazníkov Vám chcem touto cestou poďakovať za Vaše služby. Dlhšiu dobu sme hľadali zamestnancov so špecifického oboru, ktorých je na Slovensku veľký nedostatok. Po našej dohode a zadaní požiadaviek na pracovníkov ste sa pustili do práce a do 2 týždňov sme mali prvé výsledky, ktoré nás milo prekvapili.Zároveň celá komunikácia prebehla na veľmi korektnej úrovni. Týmto by som sa chcel poďakovať za Vaše služby na vysokej úrovni a tvrdo vykonanú prácu.
Určite odporúčam.

Martin VavroTREVA, s.r.o. - Výťahy

Bolo ťažké nájsť spoľahlivých a lojálnych zamestnancov. Pokúšali sme ale neúspešné. Spolupráca s Vašou agentúrou a Váš vyber zamestnancov, nám začal prinášať želané výsledky.

Ďakujeme.

Jozef JankulárManažér prevádzky - Arizona klub

Ďakujeme Vám za diskrétny a profesionálny prístup Vašej personálnej agentúry. Kandidát presne splnil naše požiadavky na dané miesto a je veľkým prínosom.

Jozef ŽiakEkonomické plánovanie SZČO

Touto cestou by som sa chcel poďakovať spoločnosti HR Development Group za profesionálny prístup  počas celého procesu výberového konania. Spolupráca prebiehala od začiatku veľmi korektným spôsobom a ich odborné znalosti a cenné rady nakoniec prispeli k tomu, že sa nám podarilo zaplniť voľné pracovné miesto Zubného lekára. V prípade, že v budúcnosti budeme zvažovať služby personálnej agentúry určite sa obrátime na Vás.

Mgr. Boris BundalaDENTEX, s.r.o.

Takmer pred rokom sme obsadili Vami vybratou kandidátkou manažérsku pozíciu v našej spoločnosti. A teraz, s odstupom času môžem len potvrdiť, že to bolo naše najlepšie rozhodnutie. Svojimi schopnosťami a nadšením pre prácu, ktoré sú skutočne výnimočné, priniesla spoločnosti výrazný prospech a môžem potvrdiť, že má veľký podiel na zvýšení medziročného obratu našej spoločnosti. Jej komunikácia s vedením, ako aj s podriadenými je nadštandardná a ľudská, prístup a motivácia zas výnimočná. Ďakujem za korektný a profesionálny prístup Vašej personálnej agentúre

Miroslav ŠevčíkBUSHMAN TRADE s. r. o.

Rád by som sa poďakoval Vašej spoločnosti za profesionálny a flexibilný prístup pri spolupráci s našou spoločnosťou. Kandidáti boli vybratí veľmi rýchlo a už teraz vieme oceniť ich prínos pre našu spoločnosť.

Chren RastislavCHREN a ŠPROCH s.r.o.

Chcela by som sa poďakovať Vašej spoločnosti. Spolupráca s Vami bola rýchla, flexibilná a efektívna. Vybratí kandidáti vysoko splnili naše očakávania a požiadavky. Všetko prebehlo podľa vopred dohodnutých podmienok.

Ing. Katarína OndrejkováEKONS